Zpět

Specializace: Závazkové právo, Stavební právo, Development, Mezinárodní právo soukromé, Právo nemovitostí

Miloslav Kabrhel, advokát

Miloslav pochází z malebné východočeské Litomyšle. Již v útlém věku zjistil, že mu na rozdíl od nejslavnějšího litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany do vínku nebyl dán hudební talent. Když Miloslav postupně zjistil, že mu do vínku nebyl dán talent na více věcí, ubíraly se po absolvování gymnázia jeho kroky na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia se Miloslav začal zaměřovat na oblast soukromého práva, zejména práva občanského, obchodního či mezinárodního práva soukromého. Zájem o tyto oblasti Miloslav zúročil v rámci reprezentace fakulty v 22. ročníku soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot z oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodní obchodní arbitráže.

Ještě během studia sbíral první zkušenosti v advokacii jako právní praktikant v česko-rakouské advokátní kanceláři CZERWENKA & PARTNER v.o.s., kde po absolvování studia v roce 2016 pokračoval jako advokátní koncipient. V této pozici se věnoval zejména všeobecnému právnímu poradenství pro podnikatelské subjekty s početným zastoupením německy mluvící klientely. Od roku 2018 pokračoval jako advokátní koncipient u Mgr. Mariana Vařečky, v roce 2019 úspěšně složil advokátní zkoušky s prospěchovým stupněm výtečně.

Ve své praxi se zaměřuje na právo týkající se nemovitostí včetně stavebního práva a developmentu, na všeobecnou smluvní agendu a obchodní právo zahrnující též oblast akvizic. Právní služby je schopen kromě českého jazyka poskytovat též v angličtiněněmčině.

Ve svém volném čase se věnuje rodině, rád vaří a v kondici se udržuje hraním fotbalu, silniční cyklistikou a MTB.

Na advokacii mám rád, že je každý případ unikátní. Nikdy nelze beze zbytku aplikovat již použité řešení, a je proto povinností advokáta najít vždy pro klienta jedinečné, účinné a mnohdy též inovativní řešení šité na míru konkrétnímu případu. V takovém řešení se musí prolínat nejen znalost právních předpisů a judikatury, ale i zkušenosti advokáta a potřeby klienta.

Napište mi    osobních údajů.