Zpět

Specializace: Občanské právo, Generální praxe, Korporátní právo a právo obchodních společností, Cenné papíry a kapitálový trh

Marian absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2004 až 2007 pracoval jako firemní právník v holdingu SYNOT se zaměřením na loterijní právo, nemovitosti a korporátní agendu rostoucí skupiny firem. V této době se také podílel na poskytování právních služeb pro družstevní záložnu PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo, kde si osvojil základy práva kapitálového trhu. Ve spolupráci s regionálním týdeníkem DOBRÝ DEN S KURÝREM se věnoval právu na ochranu osobnosti a právním revizím publikovaných článků. V roce 2008 zahájil činnost advokátního koncipienta se zaměřením na právo v oblasti mezinárodní přepravy a tvorby internetových aplikací, včetně standardní agendy občanského, obchodního, správního a trestního práva. Jako samostatný advokát stál v roce 2011 u zrodu investiční skupiny DRFG, podílel se na budování její korporátní struktury a právního nastavení jednotlivých divizí, zejména finanční, realitní a energetické. Jako člen Zastupitelstva obce Boršice se zaměřuje i na oblast práva územních samosprávných celků a veřejné správy obecně. V osobním životě se Marian věnuje rodině, a pokud čas dovolí, tak cestování, ideálně spojenému s cyklistikou na horském nebo silničním kole.

Motto:

Aby se klientovi dostalo toho, co mu spravedlivě náleží, mnohdy nestačí samotná existence jeho práva. Právo je třeba pro klienta intenzivně uplatňovat a v případě nutnosti i důrazně vymáhat. V každém případě je však třeba o práva klienta dlouhodobě a aktivně pečovat.

Advokátní kancelář fungující na partnerské bázi s mými kolegy je pro mě zárukou, že se klientovi bude věnovat vždy ten z nás, kdo je největším specialistou na danou právní oblast. Jeden advokát nemůže stihnout všechno, ale advokátní kancelář nabízí širší škálu právních oborů, kterými se lze naplno a odpovědně zabývat. Navíc je pro mě jistotou v zastupitelnosti advokáta, což je důležité zejména pro zabezpečení nepřetržitého a bezchybného servisu pro klienty.

Napište mi    osobních údajů.