Zpět

Ostatní právní služby (generální praxe)

Pro své významné nebo dlouhodobé klienty zajišťujeme právní servis i mimo hlavní oblasti naší činnosti

Ochrana zájmů a práv podnikatele

Pro své významné nebo dlouhodobé klienty zajišťujeme komplexní právní servis i mimo hlavní oblasti naší činnosti. Dokážeme stejně kvalitně adresovat veškeré jejich právní potřeby v oblastech např. obchodního, trestního, rodinného nebo správního práva, ať již samostatně nebo ve spolupráci s ověřenými experty na danou problematiku, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Můžeme tak zajistit, že služby budou poskytnuty na stejně vysoce kvalitní úrovni odborníků přímo z naší kanceláře. Našim klientům nabízíme také zastupování ve všech typech správních nebo daňových řízení před příslušnými úřady.

Správa aktiv

Jsme součástí asociace firem specializujících se na dlouhodobou správu majetku. Dokážeme vám poradit, jak správně smluvně nastavit strukturu vašeho majetku, zajistit potřebná smluvní ujednání pro jeho správu a ve spolupráci se společnostmi specializujícími se na finanční řízení, investice a správu aktiv zajistit jeho dlouhodobou správu za účelem maximalizace hodnoty spravovaného majetku.

Máme mnohaleté zkušenosti s vytvářením, strukturováním a optimalizováním holdingových struktur. Spolupracujeme s předními českými daňovými poradci a dalšími odborníky nutnými pro optimální nastavení těchto struktur z právního i daňového pohledu.

Za tímto účelem například spolupracujeme v úzké kooperaci se společností BullToro s.r.o. a především s jejím jednatelem Ing. Miroslavem Malušem. Využíváme jeho zkušeností při ekonomickém a finančním dohledu u naší advokátní kanceláře. Pragmatičnost a nadhled při řízení podniků nebo svěřeného portfolia ocení i široká paleta našich klientů.

Jsme patřičně hrdí, že jedním z našich exkluzivních partnerů v této oblasti je na realitním trhu etablovaná společnost A PLUS a.s., kterou vede jako člen představenstva mezinárodně zkušený realitní profesionál Patrik Tuza. Know-how a zázemí této společnosti je garancí přípravy a tvorby staveb které budí nejen emoce.

Silnou stránkou sehraného týmu projektantů, ekonomů, projektových manažerů a stavařů je schopnost zajištění jakékoli fáze, ba dokonce celé stavby na klíč od návrhové části, urbanistické studie s projektovou činností, vyřízení všech povolení, až po finální realizaci s naplněním požadovaných investičních kritérii zhodnocení majetku investora.

Svěřenské fondy

Dokážeme pro vás vytvořit a spravovat váš fond rodinného jmění, tak aby maximalizoval svoji hodnotu, dle vašich pokynů naplňoval stanovené cíle a zůstal tak zachován pro další generace.

Svěřenské fondy jsou novým nástrojem českého práva pro správu majetku, které jsou populární v zahraničí, např. v USA mají dlouholetou tradici. Pomůžeme vám s vytvořením svěřenského fondu a nastavením pravidel jeho správy v podobě statutu fondu a s zajištěním každodenní správy majetku, který je do fondu vnesen, se zaměřením na maximalizaci růstu hodnoty tohoto majetku.

Mezigenerační převody majetku

Ať se jedná o zajištění plynulého přechodu řízení firmy na vaše děti nebo vypořádání vlastnických práv k vašim nemovitostem, pomůžeme vám nejen s následujícími výzvami:

  • rozdělení majetku mezi děti, nastavení podmínek pro převod majetku nebo pro pobírání užitků z tohoto majetku,
  • darování majetku za života,
  • mezigenerační převod firem, výměna jednatelů, nastavení přechodného období, (nastavení) správní rady pro správu rodinné firmy.

Územní samosprávy a obce

Nabízíme právní služby také pro územní samosprávy a obce, jak při jejich zastupování v rámci sporů, smluvní agendy s dodavateli nebo developery, tak při přípravě veřejných zakázek. Víme, jakým problémům musí zastupitelstva čelit, a dokážeme připravit právní řešení, která pokrývají všechna rizika spojená se specifiky řízení obce.

Zemědělství a farmy

Zastupujeme drobné zemědělce a malé nezávislé farmy, kterým pomáháme právně nastavit jejich fungování a prodej BIO produktů drobným odběratelům, řetězcům nebo on-line. Pomáháme jim v zajištění pachtů, výkupu pozemků, uzavíráním smluv na strojní vybavení nebo zajištění sezónních prací, např. pronájem sklízecích mlátiček s obsluhou pro období žní.

Vinařství

Naší srdeční záležitostí je poskytování právních služeb vinařům, neboť máme k vínu kladný vztah a naši příbuzní a známí se oblasti produkce vína aktivně, dlouhodobě a úspěšně věnují. Pro vinaře zajišťujeme veškeré záležitosti, které jsou spojené nejen s produkcí a prodejem vína.

Kontaktujte nás    osobních údajů.