Zpět

Litigace, zastupování v právních sporech

Ač z praxe víme, že nejlepší je důslednou prevencí soudním sporům předcházet, někdy je nutné se realizace práv domáhat v soudním či rozhodčím řízení. Obraťte se na nás, my váš právní spor posoudíme, navrhneme optimální řešení a budeme vaše práva nekompromisně uplatňovat a vymáhat.

Zastupování klientů v soudním řízení

Naše klienty zastupujeme ve všech typech soudních řízeních, a to zejména v oblastech občanského, obchodního a trestního práva. Díky našim bohatým zkušenostem se nás můžete s důvěrou obrátit nezávisle na předmětu sporu.

Zajišťujeme zastupování klientů před všemi instancemi obecné soudní soustavy či soustavy správních soudů. Samozřejmostí je též zastupování našich klientů v řízení před Ústavním soudem.

Zastupování před rozhodčími soudy

Vedle zastupování klientů před soudy jsme schopni naše klienty zastupovat též před rozhodčími soudy, ať již v řízení ad hoc, tak před stálými rozhodčími soudy, zejména Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Výkon rozhodnutí a exekuce, insolvenční řízení

Klientům nabízíme též přípravu nezbytných návrhů na zahájení vykonávacího či exekučního řízení a zastupování v těchto řízeních. Ve spolupráci s jedním z brněnských exekutorských úřadů jsme schopni zjistit majetkové poměry povinného ještě před zahájením exekučního řízení a zajistit tak, že exekuce má naději na úspěch.

Naše služby nabízíme též v oblasti insolvenčního práva, kde můžete našich služeb využít např. při zpracování insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení či sporech souvisejících s probíhajícím insolvenčním řízením.

Zastupování před zahraničními soudy

Díky našim bohatým kontaktům v zahraničí jsme schopni zajistit též vaše zastoupení při soudních sporech vedených v zahraničí. K tomuto využíváme služeb místních prověřených advokátních kanceláří. Dle vaší volby jsme schopni buď zprostředkovat váš kontakt s danou advokátní kanceláří, nebo pro vás zajistit kompletní komunikaci tak, aby vás vedení sporu v zahraničí zatěžovalo co nejméně.

Kontaktujte nás    osobních údajů.