Zpět

Komplexní právní služby podnikatelům

Společně s vámi nastavíme právní aspekty Vašeho podnikání, ať máte dostatek času a energie na jeho rozvoj.

Právo obchodních společností

Podnikatelům, kteří jsou právnickými osobami, nabízíme komplexní poradenství související se zajištěním jejich bezproblémového fungování. Ať již jde o zakládání obchodních společností či úpravu v jejich fungování, změny obsazení statutárních či jiných orgánů, přípravu valných hromad nebo další otázky související s obchodními společnostmi, jsme připraveni poskytnout Vám řešení na míru.

advokáti VŠK
VŠK advokáti

Smluvní agenda

Nabízíme komplexní úpravu závazkových vztahů s vašimi dodavateli, odběrateli či jinými smluvními partnery. Rádi vám připravíme vzorové smlouvy, zajistíme též jejich adaptaci na konkrétní případ či připravíme revizi smluv, které obdržíte, tak aby vás v budoucnu v obchodním vztahu nic nemile nepřekvapilo.

Podnikatelům provozujícím e-shopy nabízíme zpracování smluv, obchodních podmínek a dalších dokumentů nezbytných pro nastavení smluvního vztahu se zákazníky.

Pracovní právo

Zajistíme optimální nastavení pracovněprávních vztahů s vašimi zaměstnanci. Nabízíme přípravu pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřních předpisů či směrnic. Potřebujete poradit s rozvržením pracovní doby vašich zaměstnanců, nastavit podmínky pro jejich práci v režimu home-office či řádně nastavit čerpání jejich dovolené? Pokud ano, rádi vám poskytneme poradenství i v těchto (a nejen v těchto) oblastech pracovního práva.

Compliance programy a GDPR

Pomůžeme vám nastavit vnitřní procesy tak, aby byly v souladu s právními předpisy. Po provedení analýzy rizik nastavíme potřebné preventivní mechanismy a vnitřní i vnější pravidla fungování vaší společnosti tak, aby při chodu vaší společnosti nedocházelo k porušení právních či etických norem, za které by vaše společnost mohla být shledána odpovědnou, ať již např. v rovině pracovního, správního, či dokonce trestního práva.

Společně s tímto nastavíme veškeré procesy a dokumenty nutné k tomu, aby vaše společnost dodržovala právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR.

Kontaktujte nás    osobních údajů.