Zpět

Kapitálový trh, dluhopisy

Pomůžeme Vám s otázkami zaměřenými na kapitálový trh, s přípravou emise dluhopisů či nastavení právních aspektů Vaší činnosti v oblasti nabízení investic.

Kapitálový trh a nabízení investic

Nabízíme právní poradenství poskytovatelům služeb na kapitálovém trhu, zejména investičním fondům, investičním společnostem, obchodníkům s cennými papíry a investičním zprostředkovatelům. Jsme schopni zajistit agendu spojenou se založením právní entity, získáním povolení u orgánů dohledu nad kapitálovým trhem a připravit emisí investičních nástrojů. V oblasti distribuce pak zajišťujeme poradenství související s nastavením a udržitelností procesů spojených s poskytováním investičních služeb, nabídkou i úpisem investičních nástrojů. Sledujeme a podporujeme trendy směřující k vytváření nových investičních nástrojů a on-line platforem jejich umísťování na trh.

Investiční fondy

Zaměřujeme se také na prověření investičních fondů pro potenciální investory nebo nastavení optimální investiční platformy dle Vašeho business plánu, tak aby odpovídala regulatorním požadavkům a také provozní „best practice“. Pro investiční fondy zajišťujeme také běžnou právní agendu týkající se jejich investiční činnosti, nastavení vztahů s administrátorem, obhospodařovatelem či depozitářem, jakož i vyjednávání akvizičních či úvěrových smluv pro jednotlivé projekty a související právní služby.

Dluhopisy

Umíme připravit dluhopisový program pro podnikatele a firmy, jakož i zajistit samotné emise dluhopisů v listinné nebo zaknihované podobě. Pomůžeme s vyhledáním investičního zprostředkovatele k umístění dluhopisů na trh. Zajistíme veškerou administrativu spojenou s vydáním dluhopisů a evidencí jejich vlastníků.

Na opačné straně dokážeme poskytnout poradenství v oblasti nákupu dluhopisů a posouzení rizik na straně emitenta. Obdobné poradenství dokážeme zajistit i v oblasti nákupu podílových listů v investičních fondech.

Kontaktujte nás    osobních údajů.