Zpět

Fúze a akvizice, financování

Našim klientům nabízíme kompletní poradenství v oblasti fúzí, akvizic, bankovního a nebankovního financování

Akvizice a Due Diligence

V rámci přípravy samotné akvizice vám pomůžeme s přípravou nebo revizí zájmového dopisu (Letter of Intent), tak aby pro vás obsahoval výhodné podmínky a exkluzivitu, během které se můžete soustředit na přípravu a prověření cíle vaší zamýšlené akvizice. Za tímto účelem pro vás připravíme před uzavřením transakce právní prověrku cílového projektu (Due Diligence), během níž posoudíme, zda projekt po právní stránce nevykazuje rizika, a případně navrhneme způsob jejich řešení.

Transakční smluvní dokumentace

V návaznosti na provedenou právní prověrku zajistíme smluvní dokumenty adresující nalezená rizika a specifické obchodní aspekty daného projektu nezbytné pro provedení transakce. Nezávisle na tom, zda se jedná o koupi IT společnosti, startupu, fotovoltaické elektrárny, akvizici nemovitostního projektu nebo jakékoli jiné obchodní společnosti, rádi pro vás zajistíme:

  • vypracování či revizi akvizičních smluv,
  • součinnost při vyjednávání a revizích úvěrové dokumentace,
  • revizi zajišťovací dokumentace s financujícími bankami,
  • vypracování a podání příslušných návrhů na zápis do veřejných rejstříků (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) nebo zápisy ochranných známek, licencí a patentů.

Poradenství při prodeji firmy nebo exitu start-upu

Naše zkušenosti v této oblasti využijete i v případě, že chcete svoji firmu, startup nebo projekt prodat. V tomto případě vám pomůžeme váš projekt k prodeji připravit, naplánovat strukturu transakce, shromáždit všechny podklady, které budete pro úspěšnou realizaci potřebovat, a pak vás budeme během celého prodejního procesu se zájemci při vyjednávání právně zastupovat.

Pro začínající startupy nabízíme také strukturování projektu v jeho počátcích a dalších rozvojových fázích tak, aby odpovídal představám budoucích investorů po korporátní a organizační stránce, a byl tak připraven pro budoucí EXIT a završení investice. Tento aspekt je často v počátcích přehlížen a dle tržních průzkumů je to jedna z nejčastějších chyb, která připravuje inovativní vlastníky těchto firem o nemalé peníze. My vám pomůžeme se této chybě vyhnout.

Fúze a rozdělení a jiné přeměny společností

Na základě konzultací a hodnocení záměru vám naplánujeme a vysvětlíme celý proces přeměny vaší společnosti. Po odsouhlasení takového plánu ve spolupráci s daňovými a účetními poradci připravíme projekt přeměny společnosti, ať se jedná o sloučení, rozdělení obchodních společností nebo změnu právní formy vašeho podnikání. Zajistíme komunikaci s notářem a dohlédneme na přípravu podkladů a splnění všech zákonných podmínek, které je při přeměně třeba dodržet (obeslání věřitelů, zveřejnění projektu přeměny aj.).

Bankovní financování

Máme bohaté zkušenosti s přípravou, vyjednáváním a uzavíráním bankovních způsobů financování. Pomůžeme vám zrevidovat bankovní úvěrovou a zajišťovací dokumentaci (vše i ve formátu LMA) nebo vás na straně žadatele o úvěr můžeme zastupovat ve vyjednávání s bankou při přípravě osobních nebo investičních úvěrů.

Nebankovní financování a úvěry mezi podnikateli

V oblasti nebankovního financování vás můžeme zastoupit na straně věřitele nebo dlužníka. Připravíme nebo zrevidujeme veškerou dokumentaci včetně zajištění.

Poskytneme veškeré poradenství při zápůjčkách nebo úvěrech mezi podnikateli. Zabýváme se též problematikou zápůjček společníků či realizací příplatků mimo základní kapitál.

Fyzickým osobám poradíme v oblasti spotřebitelského úvěru, zejména poskytneme poučení o veškerých povinnostech vůči úvěrové instituci.

Kontaktujte nás    osobních údajů.